Bloemrijk Beusichem - Zoelmond


BLOEMEN • INSECTEN • FRUIT


Bloemrijk Beusichem - Zoelmond is een nog jonge stichting, die onze twee dorpen bloemrijker wil maken.

Niet alleen om onze dorpen te verfraaien, maar vooral ook voor de vlinders en de bijen. Want zonder deze insecten is er geen fruit.

En wat is de Betuwe zonder fruit?

ONZE GESCHIEDENIS

BLOEMRIJK BEUSICHEM-ZOELMOND IS IN 2015 OPGERICHT

 

De initiatiefgroep Beusichem Leeft, de kerngroep Zoelmond en de dorpsraad Ravenswaaij begonnen medio 2015 onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland het traject Levend Landschap. Daarin gingen de bewoners zelf aan de slag met hun dorp en het landschap. Er waren diverse ideeën om de dorpen Beusichem en Zoelmond te verfraaien met bloemen. Deze ideeën zijn samengevoegd en hebben geleid tot een nauwe samenwerking tussen de trekkers hiervan.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie van het Oranjefonds in het kader van NLDoet!, hebben wij begin 2016 de stichting Bloemrijk Beusichem-Zoelmond in het leven geroepen.

Recent hebben we de derde plaats bij de Buurzaamheidsprijs 2016 gewonnen.  Een mooie steun in de rug voor al onze vrijwilligers!

Als je meer wilt weten over de gerealiseerde en toekomstige activiteiten en bloemrijke verfraaiingen, lees hier verder.

ORGANISATIE


De stichting Bloemrijk Beusichem-Zoelmond heeft een driekoppig bestuur en diverse actieve vrijwilligers.

HET BESTUUR


Het bestuur bestaat uit de voorzitter Mary Kelder, penningmeester Ellen Verhees en secretaris Annemarieke Bakx.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.


VRIJWILLIGERS


Bloemrijk heeft een werkgroep met actieve vrijwilligers.


OVERLEGSTRUCTUUR


Om de maand komen bestuur en werkgroep bijeen om nieuwe activiteiten te bedenken en afspraken te maken over de uitvoering ervan.

Daarnaast is er elk jaar een jaarvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt.


Copyright © All Rights Reserved